Müdür

Adı Soyadı : Önder İpek
Ünvan : Dr. Öğr. Üyesi
Birim : Fen-Edebiyat Fakültesi
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/onderipek

Hitit Uygarlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi
İkbalkent Kampüsü Ulukavak Mah. Çiftlik Çayırı Cad. No: 45 Çorum