Üyeler

Adı Soyadı : Eric Luc Jean
Ünvan : Dr. Öğr. Üyesi
Birim : Fen-Edebiyat Fakültesi
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/ericlucjean

Adı Soyadı : Emine Sökmen
Ünvan : Dr. Öğr. Üyesi
Birim : Fen-Edebiyat Fakültesi
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/eminesokmen

Adı Soyadı : Mustafa Tolga Çırak
Ünvan : Doç. Dr.
Birim : Fen-Edebiyat Fakültesi
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/mtolgacirak

Adı Soyadı : İhsan Kendir
Ünvan : Öğr. Gör.
Birim : Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/ihsankendir

Hitit Uygarlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi
İkbalkent Kampüsü Ulukavak Mah. Çiftlik Çayırı Cad. No: 45 Çorum